Online Social Media (ยิง Ads โฆษณา)
20,000 - 30,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • ทำงานจากที่บ้าน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. กองทุนสวัสดิการเงินออมสมทบจากฐานเงินเดือน 5% นับจากฐานเงินเดือนที่มีการปรับทุกปี (พนักงานต้องมีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป)

3. ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) กรณีผู้ป่วยใน (วงเงินตามนโยบายบริษัท)

4. ค่ารักษาพยาบาล OPDกรณีผู้ป่วยนอก เบิกได้ 30 ครั้ง/ปี (วงเงินตามนโยบายบริษัท)

5. เงินโบนัส (ปี ละ 1 ครั้ง ตามผลประกอบการ) 

6. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส จำนวน 5,000 บาท

7. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด จำนวน 2,000 บาท

8. สวัสดิการซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้

9 สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือในราคาพนักงาน

10. ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในร้านสวัสดิการพนักงานในราคาพนักงาน

11. อาหารเย็นฟรีจันทร์-ศุกร์

12. ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

13. วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี (เฉลี่ยหยุดปีละ 18-20 วัน ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของบริษัท)

14. ลาเพื่อปฏิบัติธรรม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน/ 2 ครั้งต่อปี

15. ลาเพื่อการมรณกรรมของญาติ (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)

16. ลาเพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ธิดา เจ็บป่วย (ต้องมีใบรับรองแพทย์ )

17. ลาเพื่อรับปริญญา (ไม่เกิน 3 วัน)

18. วันหยุดในวันเกิด 1 วันต่อปี

 

**ทั้งนี้สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท**

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
 • gender
  หญิง

รายละเอียดงาน

ลักษณะงาน

- วางแผน และจัดการการทำโฆษณาในสื่อออนไลน์ Facebook Ads ,Line ,Google Ads และใน Digital Platform อื่นๆ

- วางแผน ดูแล ควบคุม และจัดการงบประมาณในการซื้อโฆษณาออนไลน์ ให้ตรงตามความต้องการ (budget)

- วิเคราะห์ผลลัพธ์ในการทำโฆษณา จัดทำรายงานวัดผล ประสิทธิภาพในการทำโฆษณา และทำสรุปผลการทำโฆษณา

- จัดเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนขึ้นร่วมกับทีม Marketing Content ในการปรับคำหรือเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

- ประชุมกับทีม Marketingในการทำเช็คลิสต์บรีฟ Concept ของสินค้าเพื่อทำความเข้าใจในแคมเปญและโปรโมชั่นต่างๆ


 

คุณสมบัติ

- เพศใดก็ได้ อายุ 25 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์การยิง Facebook Ads ,Line ,Google Ads และใน Digital Platform อื่นๆ อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

- ชอบคิดวิเคราะห์ ไม่กลัวตัวเลข

ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ รามคำแหง (ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ)


 

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Mind Edge Recruitment Co., Ltd
4 อัตรา · 17 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

Mind Edge Innovation Co., Ltd., the counseling service provider and human resource management, emphasizes on result creation, along with service quality, to match customer’s requirement. The company has compiled professional personnel from various fields and industry to gain the capability of providing service, deliver excellent result to customers through the services which include sustainable organization development and human resource necessity.

อ่านต่อ