Programmer
25,000 - 45,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • ทำงาน5วันต่อสัปดาห์ เดือนละ1เสาร์  เวลา 9:00-18:00
 • วันหยุดประจำปี

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปี

รายละเอียดงาน

 • พัฒนาระบบองค์กร
 • สามารถใช้ PHP,  Java, C++ codeภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง และสามารถเข้าใจcodeอื่นๆได้
 • สามารถประยุกต์ใช้งานplug inให้แสดงผลตามต้องการได้
 • มีความเข้าใจ Database MySql หรือ Dabian
 • มีความเข้าใจพื้นฐาน Hardware Raspberry หรือ Linux (พิจารณาพิเศษ)
 • มีความเข้าใจnetworkเป็นอย่างดี
 • ตรงต่อเวลา รอบครอบ รับผิดชอบงาน และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

ช่องนนทรี ศาลาแดง สีลม งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Amptron Instruments Thailand
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

Accuracy Therapy : Quality You Can Trust