secretary
15,000 - 20,000 บาท / เดือน
job-role

เลขานุการ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

- มีค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

- มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และ ค่าเดินทาง

- สามรถเลือกวันหยุดได้

- มีบ้านพักให้

- มีทริปท่องเที่ยวของบริษัท

- มีประกันสุขภาพ

- มีค่าทันตกรรม

- มีเงินโบนัสตามเทศกาลต่างๆให้ตามผลงาน

- มีค่าคอมให้สำหรับบางงานที่เป็นการติดต่อซื้อขาย

- มีโอกาศเติมโตเลื่อนเป็นผู้ช่วยดูแลบริษัทในเครือ

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • age
  อายุระหว่าง 23 ถึง 35 ปี
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์
 • driving license
  มีใบขับขี่จักรยานยนต์

รายละเอียดงาน

หน้าที่หลัก คือ เป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภารกิจให้กับเจ้านาย ช่วยอำนวยความสะดวก ประสานงาน และช่วยสนับสนุน ให้งานส้าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น

- รับหนังสือเอกสารต่างๆ ตรวจสอบให้ครบถ้วน

- สรุปและบันทึกการ นัดหมาย

- ตรวจสอบ จัดเก็บ และดูแลเอกสาร

- ติดตามเจ้านายในการไปประชุม ติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

- ติดตามดูแลเจ้านายในการไปสถานที่ต่างๆในบางครั้ง

- ซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

- ไม่เปิดเผยความลับของเจ้านายและบริษัท

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

สามารถทำงานแบบกระทันหันได้ งานบางครั้งต้องสแตนบายรอไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน

- มีความ ซื่อสัตย์

- มีความรับผิดชอบ

- มีวินัย ตรงเวลา รักษาคำพูด

- สามารถการปรับตัวและจัดลำดับความสำคัญได้

- สามารถสื่อสารได้ดี ต้องคอยประสานงานสิ่งต่างๆ

- พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์

- ทำงานเป็นทีมปรับตัวได้ และทำงานกับผู้อื่นได้

- สามารถไปต่างจังหวัดได้โดยไม่ติดปัยหาด้านครอบครัว

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ (Word, Excel – คำนวณพื้นฐานได้)

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (จะรับพิจรณาเป็นพิเศษทั้งงาน และ เงินเดือน)

- มีความสามารถด้านภาษาจีน (จะรับพิจรณาเป็นพิเศษทั้งงาน และ เงินเดือน)

- มีใบขับขี่รถยนต์ และ จักรยานยนตร์  (จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ)

- มีความสามารถด้านการถ่ายรูป หรือ วีดีโอ (จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ)

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดงาน โทร : 0649988544  // ไลน์ : vatcharapol1993

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทเลขานุการ งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

ADD PLUS LUXURY COMPANY
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ