ผู้จัดการฝ่ายการตลาดunsave-jobsave-job
MyCha Co.,Ltd
เหลืออีก 2 เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

50,000 - 90,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

ปรับเงินเดือนประจำปี

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน

รายละเอียดงาน

Job description

1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการพัฒนาธุรกิจ และแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ และประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด
2. วางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนการพัฒนาธุรกิจ
3. วิเคราะห์ตลาดเชิงลึก แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ เพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
4. บริหารผลการดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่ร้าน และทดสอบปรับปรุง ขยายผล ตลอดจนวิจัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด สอดคล้องกับทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
5. วางแผนและบริหารงานด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนในการผลักดันผลการดำเนินงานและเป้าหมายของธุรกิจสร้างความโดดเด่นในการแข่งขัน บริหารภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Management)
6. วางแผนสื่อโฆษณาออฟไลน์ หรือ ออนไลน์เพื่อให้เกิดรายได้และเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าและการบริการในสายธุรกิจเครื่องดื่ม
7. จัดทำแผนการตลาดประจำเดือน และแผนการตลาดประจำปีเพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานที่วางไว้ และปรับการใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
8. ออกแบบและจัดการบริหารสินค้า (Merchandising) ตลอดจนวางแผน จัดการจัดกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ถนน ทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

MyCha Co.,Ltd
2 อัตรา · 2 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอร์ฮอล