SEO/SEM Specialist
15,000 - 30,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 2 ปี
 • education
  อาชีวศึกษา
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน

รายละเอียดงาน

SEO/SEM Specialist 


 เป้าหมายของ GMS Website เพื่อที่จะให้คนรู้จักบริษัทมากขึ้น และสร้าง Brand image ให้กับ GMS  ต้องการรับสมัครผู้มีความสามารถในการทำ SEO on-page , SEO Off-Page, SEO Content  และ Digital Marketing

ความรับผิดชอบ

             ·        วิเคราะห์เว็บไซต์ และแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับในหน้าแรกของผลการค้นหา Google

·        มีความรู้ความสามารถใช้ software  วิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้สอดแทรกในเว็ปไซด์ใน Content ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้าง Traffic มีผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์มากขึ้น  

·        สามารถเขียน Content ทั้งไทยและอังกฤษ(แปลจาก Supplier)ได้ และทำงานร่วมกับ Content ทีม เพื่อให้มีข้อมูลที่ update เสมอ และทำให้ผู้เยี่ยมชมอยู่กับเว็ปไซด์นานขึ้น และเยี่ยมชมหลายหน้า  นำ Content ไปทำ SEO off-page  เพื่อสร้าง Back link กลับมาที่เว็ปไซด์ให้มากที่สุด

·        ร่างโครงสร้างเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อประสานงานกับทีมงานได้ 

·        จัดทำ Image optimization และ Video Integration หรือ  YouTube เพื่อให้ Googlebot สามารถเก็บข้อมูลเว็ปไซด์ ได้อย่างครบถ้วน

·        จัดทำ Link to related content (Internal Link) 

·        แนะนำและปรับแต่ง เขียน Meta Tag ที่ดีให้เกิด CTR % สูง และสร้างให้เกิด Featured Snippets

·        สามารถทำ Technical SEO เพื่อให้เว๊ปไซด์มีประสิทธิภาพ และอันดับสูงในผลการค้นหาของ Google เช่น การจัดเตรียม Site Map การปรับโครงสร้างต่างๆ ของเว็ปไซด์

·        สามารถใช้ Software เพื่อตรวจสุขภาพและสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่ออันดับของเว็ปไซด์ ในผลการค้นหาของ Google

·        สามารถใช้เครื่องมือเพื่อวัดผลและรายงานประสิทธิภาพของเว็ปไซด์พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

·        มีประสบการณ์ในการทำงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital Marketing และ Social Media เช่น Facebook, Email marketing  เป็นต้น  
 

คุณสมบัติ

·        การศึกษาจบ ปวส ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

·        มีประสบการณ์ด้านการทำ SEO/SEM ขั่นต่ำ 1-3 ปี

·        มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ เช่น Google Analytics, Keywordtool.io, Google Search Console, Google keyword planner, Ahrefs site audits เป็นต้น

·        มีประสบการณ์การลงโฆษณา Google Ads 

·        มีความเข้าใจและสามารถใช้ระบบ WordPress และ SEO Plugin ต่างๆเป็นอย่างดี 

·        มีความรู้ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

·        มีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว

·        มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะทดลองทำอะไรใหม่ๆ มีความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสม่ำเสมอ

·        ทำงานเป็นทีมได้ดี

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

พหลโยธิน หมอชิต สวนจตุจักร งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

GMS INTERNEER CO., LTD.
1 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 1-10 คน

บริษัท เป็นตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์วิศวกรรมสำหรับธุรกิจ Oil & Gas Industry