ผู้จัดการฝ่ายบุคคลunsave-jobsave-job
ScoutOut Recruitment
เหลืออีก 1 เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

50,000 - 60,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 35 ถึง 45 ปี

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ ภาพรวมขององค์กร
 • ควบคุมตรวจสอบ บริหารจัดการงานด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
 • ดูแล จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องและดูแลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง
 • ควบคุมการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน การสัมภาษณ์ คัดเลือก และว่าจ้าง
 • วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
 • ควบคุม ดูแล และจัดการงานด้านธุรการ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การขนส่งและรับส่งเอกสาร
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น CSR, ISO

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการวางแผน และการบริหารจัดการที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารในองค์กร ทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

ScoutOut Recruitment
47 อัตรา · 2 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

บริการการสรรหาที่ครอบคลุม ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการทางธุรกิจ