เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสัมมนา

14,000 - 18,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

contract job

งานสัญญาจ้าง

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

- ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- กองทุนเงินกู้ยืม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาต่าง ๆ
- ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน
- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
- ฟิสเนส ศูนย์สันทนาการ  
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ของรับขวัญบุตร
- กิจกรรมภายใน และสวัสดิการอื่นๆ

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถตัด ต่อ VDO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- จัดสำรวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
- ติดต่อวิทยากร/สถาบันฝึกอบรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
- จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรม
- แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรบ แก่ผู้เข้ารับการอบรม เช่น วัน เวลา สถานที่จัดฝึกอบรม เป็นต้น
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการฝึกอบรมที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมประจำเดือน และนำส่งข้อมูลการฝึกอบรมของบริษัทต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ดำเนินการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม
- จัดทำสื่อการสอน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

บริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชน ถนน พระราม 2 ตำบล คอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
45 อัตรา · 2 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 เราคือผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 1,200 คน วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ 200 คน พื้นที่ 96,000 ตารางเมตร(60ไร่)

อ่านต่อ