DevOps Engineer
20,000 - 40,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • ทำงานจากที่บ้าน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

Perks and Benefits

1. We offer trainings and certifications;
2. We provide a daily catered lunch;
3. We offer relocation bonus & accommodation support;
4. We offer private healthcare;
5 We hold team building activities and office parties throughout the year;
6. We have massage at work,
7. An ever-growing, library (online & offline)
8. A flexible schedule,
9. A fun entertainment corner

สวัสดิการและบริการ สำหรับพนักงาน

1. จัดการอบรมและออกใบประกาศณียบัตรให้แกพนักงาน
2. วันหยุดพัผ่อน 21 วันต่อปี
3. กิจกรรมพักผ่อนสำหรับพนักงาน / ออฟฟิสปาร์ตี้/ กิจกรรมภายในทีม
4. โบนัส
5. ตารางการทำงานที่ยืดหยุนได้
6. ตรวจเช็คร่างการให้กับพนักงาน (Physical Checkup)
7. ประกันสุขภาพ
8. ค่าอาหารประจำเดือน
9. บริการนวดผ่อนคลายในที่ทำงาน

Send your resume and attach a sample or link to your work.
Along with specifying the desired salary rate to contact@totoit.co.th
Please specify the position you want to apply for in the subject of the email.
We will contact you back for an interview.
Or contact for additional inquiries at 052-001470
Employment Type

Working day: Mon - Fri 10.00-19.00
Office address: No.6 Sukkasem Road, Suthep, Mueang chiangmai, Chiangmai 50200
Tel: 052-001470, 087-1721917
Email: contact@totoit.co.th
www.totoit.co.th

ส่ง Resume พร้อมแนบตัวอย่างหรือลิงค์ผลงาน พร้อมทั้งระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่ contact@totoit.co.th
โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครในหัวข้ออีเมล เราจะติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์
หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 052-001470 , www.totoit.co.th

บริษัท ทอโทไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 6 ถนนสุขเกษม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 052-001470 , www.totoit.co.th

 


 

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 2 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 23 ถึง 55 ปี

รายละเอียดงาน

Requirements

1. Great Linux systems administration skills with deep and broad knowledge base.
2. Comfortable with Bash scripts and at least one proper programming language such as Python/Perl/Ruby/JS.
3. Experience with modern CI/CD tools such as ArgoCD, GitLabCI or Jenkins X.
4. Experience managing Kubernetes clusters, container-based workloads and related tools.
5. Knowledgeable in setting up and maintaining common databases, storage and streaming platforms such as PostgreSQL, Mongo, Kafka, Redis, RabbitMQ, Consul, Zookeeper, Elasticsearch, Vault etc.
6. Understanding of how to set up and use monitoring solutions such as Prometheus, Grafana, Nagios.
7. Networking expertise in load balancing, firewalls, DNS and VPNs.
8. Experience with using one or more of the main cloud providers (AWS, Google Cloud, Azure).
9. Enthusiastic about collaborating with software developers to architect solutions.
10. A driving passion to improve existing processes and systems.
11. Ability to identify problem areas and create elegant solutions.

Nice to have:
1. Experience with service mesh and observability.

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. มีทักษะในการดูแลระบบ อย่างเป็นระบบ และ มีฐานข้อมูลความรู้ของระบบ อย่างดีเยี่ยม
2. สามารถใช้งานภาษา Bash scripts cและภาษาในการเขียนโปรแกรม ได้อย่างน้อย1 ภาษาขึ้นไป เช่น Python/Perl/Ruby/JS.
3. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ CI/CD ที่ทันสมัย เช่น ArgoCD, GitLabCI หรือ Jenkins X
4. มีประสบการณ์ในการจัดการ คลัสเตอร์ Kubernetes ปริมาณงานตามคอนเทนเนอร์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ในการตั้งค่าและบำรุงรักษาฐานข้อมูลทั่วไป แพลตฟอร์มสตอเรจและสตรีมมิ่ง เช่น PostgreSQL, Mongo, Kafka, Redis, RabbitMQ, Consul, Zookeeper, Elasticsearch, Vault เป็นต้น
6. เข้าใจวิธีตั้งค่าและใช้งานโซลูชันการตรวจสอบ เช่น Prometheus, Grafana, Nagios
7. มีความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายในด้านการทำโหลดบาลานซ์ ไฟร์วอลล์ DNS และ VPN
8. มีประสบการณ์ในการใช้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลักอย่างน้อยหนึ่งราย (AWS, Google Cloud, Azure)
9. มีความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาด้านสถาปัตยกรรม
10. มีแรงผลักดันในการปรับปรุงกระบวนการและระบบที่มีอยู่ ตลอดเวลา
11. มีความสามารถในการระบุพื้นที่ปัญหาและสร้างวิธีแก้ปัญหา อย่างดีเยี่ยม

ความต้องการพิเศษ
1. มีประสบการณ์ด้าน Service Mesh และความสามารถในการสังเกต จะพิจรณาป็นพิเศษ
 

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Totoit Co.,Ltd.
2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

SOFTWARE SOLUTIONS THAT MAKE EVERYTHING BETTER. We build robust applications and websites for companies across an array of industries. From web design, to programming, our team of senior developers is packed with knowledge and experience to deliver responsive and engaging experiences.

อ่านต่อ