ธุรการฝ่ายขายunsave-jobsave-job
XENON INTER CO.,LTD.
เหลืออีก 12 วัน

ธุรการฝ่ายขาย

13,000 - 18,000 บาท / เดือน

job-role

ขาย

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

  สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  • ชุดฟอร์มบริษัทฯ
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)

  อ่านต่อ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
  • education
   อาชีวศึกษา
  • age
   อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี

  รายละเอียดงาน

  1. เปิดบิลขาย
  2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายนอก
  3. ดูแล รักษาฐานลูกค้าทั้งใหม่และเก่า
  4. ทำรายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา
  5. จัดทำเอกสารการวางบิล
  6. จัดทำแผนการจัดส่งสินค้าตามกำหนดใบสั่งซื้อ
  7. จัดทำรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  8. จัดทำรายงานการขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  9. ส่ง - รับ E - Mail ตอบลูกค้าและหน่วยงานภายนอก
  10. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานขายเกิดความสมบูรณ์และสำเร็จ เช่น การเก็บเงินค่าสินค้าล่วงหน้า
  11. ช่วยงาน และอำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าขาย

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  3JW7+989 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

  ค้นหางานใกล้เคียง

  งานทั้งหมดจากงานประเภทขาย งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  XENON INTER CO.,LTD.
  7 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

  จัดจำหน่าย นำเข้า - ส่งออก เคมีภัณฑ์