เจ้าหน้าที่ขาย

15,000 - 30,000 บาท / เดือน

job-role

ขาย

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม 
- กองทุนเงินทดแทน 
- เงินกู้ยืมและช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
- เครื่องแบบพนักงาน 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ประกันกลุ่ม 
- ประกันอุบัติเหตุ 
- ท่องเทียวประจำปี 
- โบนัสประจำปี 
- การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ชมรมวิ่ง โยคะ แอโรบิก) 
- เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับบริษัท


 

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 24 ถึง 35 ปี
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ 24 ปีขึ้นไป
เพศ ชาย / หญิง
ประการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป

ความสามารถพิเศษ
สามารถขับขี่รถยนต์ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลดี ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

บุคลิกภาพ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกน่าเชื่อถือ
2. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบ รอบคอบ ช่างสังเกต
3. ซื่อสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ขายงานให้บรรจุตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Service) สร้างความประทับให้แก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท
3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆและลูกค้า เพื่อให้สามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านราคา คุณภาพ และกำหนดเวลาส่งมอบ
5. หมั่นตรวจตรา หาข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่ง และสร้างตลาดลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการขายงานให้มากขึ้น และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการขายขององค์กร
6. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลตลาดเพื่อทบทวนผลการปฎิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการขายให้ดีขึ้นในอนาคต
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

1741 ถนน จันทน์เก่า แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทขาย งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี. สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด

อ่านต่อ