นักวิเคราะห์ระบบ

23,000 - 35,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • age
  อายุระหว่าง 22 ถึง 26 ปี
 • gender
  หญิง

รายละเอียดงาน

Responsibilities:

- ทำงานร่วมกับ Stakeholder เก็บรวบรวม Business requirement เพื่อออกแบบ Software Solution ซึ่งแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
- จัดทำ API spec, User Stories เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำไปพัฒนาต่อได้
- จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเช่น API Documentation, ER Diagram, Data Flow Diagram, User Manual
- สามารถใช้ Software และในการบริหารจัดการ Project เพื่อติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการซอฟท์แวร์ได้
- วิเคราะห์ API spec จากระบบอื่นๆ เพื่อนำมาเชื่อมต่อกับ Platform เดิมของบริษัทที่มีอยู่เดิมแล้ว

Requirements:

- สัญชาติไทย
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในพัฒนาซอฟท์แวร์มาก่อน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่พร้อมจะปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

1/87-88 ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค้นหางานใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ เสนานิคม งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็นวีเค48 จำกัด
2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

บริษัท เอ็นวีเค 48 จำกัด เป็นผู้พัฒนา Web Apps ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันทางด้าน Smart Work Place Solution, Smart City