Accounting officer
13,000 - 15,000 บาท / เดือน
job-role

บัญชีและการเงิน

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

เบี้ยขยัน

ยินดีมงคลสมรส

อนุโมทนาอุปสมบท

ช่วยเหลือฌาปนกิจ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทบัญชีและการเงิน งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
2 อัตรา · 2 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฮอนด้ามะลิวัลย์ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าอย่างเป็นทางการที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มีสาขาทั้งทางภาคใต้และภาคอีสานรวม 10 สาขา