ผู้จัดการสาขา
10,000 - 30,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

3

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนพิเศษ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาจีน: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี

รายละเอียดงาน

•ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 

•ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน 

•กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการบริการของพนักงาน โดยให้มีทางเดินที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน •ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 

•ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น ส่งเสียงดัง, และการทะเลาะกับผู้รับบริการรายอื่นๆ เป็นต้น 

•ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

•สังเกตุและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

•ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

•ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้า และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น 

•ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

•ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด 

•จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด •ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

หลักสอง บางแค งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด
33 อัตรา · 4 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

Pennii Premium Popcorn แบรนด์ป๊อปคอร์นระดับพรีเมียม ที่คัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นเลิศ ผสมสานกันเป็นชิ้นป๊อปคอร์นรสชาติหอมหวานละมุนลิ้น เพลินทุกคำ!