บัญชีและการเงิน และ ธุรการ
9,900 - 15,000 บาท / เดือน
job-role

บัญชีและการเงิน

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

- ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม AIA - ประกันสังคม - uniform - และอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ บัญชีและการเงิน ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 45 ปี

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน – ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ – ทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต – ทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน – ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ – จัดทำรายงานสรุปยอดของการผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน – ทำรายงานสรุปค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิตประจำเดือน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ – ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด – จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, สปส.10-1 – จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค – ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค – จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง – บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ – จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน – ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร – จัดทำใบแจ้งลดหนี้ – จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา – จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ – จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี – บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ – สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน – สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์ – จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน – จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน เงินเดือน - ทำรายงานเงินเดือน การจ่ายเงินเดือนพนักงาน - และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ธุรการ - contact สั่งซื้อสินค้า เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร หรืออื่นๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้างาน - ทำระบบ ISO ของบริษัท
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทบัญชีและการเงิน งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Zaeteaw co.,ltd
2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 1-10 คน

ขายเครื่องจักร และ วัสดุสิ้นเปลือง เข้าโรงงานอุตสาหกรรม