Crew
10,100 - 13,000 บาท / เดือน
job-role

งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม

full time job

งานประจำ

10

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

ประกันสังคม

อาหารกลางวันวันละ 1 มื้อ

ค่าตอบแทนจากยอดขาย

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • age
  อายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปี

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบงานในภายร้าน ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้ได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด บริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

McThai
75 อัตรา · 74 สาขา

Mcdonald's Thailand currently has 251 restaurants nationwide (As of May 2018) offering a range of convenience services to match with customer's lifestyles.The service includes Dine-In, Drive-Thru, Dessert Center, Mccafe.We are looking for energetic and enthusiastic persons to fulfil our team work.

อ่านต่อ