Product Manager (C4)unsave-jobsave-job
Com7 Public Company Limited
เหลืออีก 1 เดือน

Product Manager (C4)

30,000 - 50,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
  • education
   ปริญญาตรี
  • language-icon
   ภาษาจีน: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
  • age
   อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี

  รายละเอียดงาน

  1.Management and Coordinate
     1)ประสานงานกับแบรนด์ ในหมวดหมู่ที่ได้รับ
     2)เจรจาต่อรอง Margin สินค้า กับ แบรนด์
     3)วางแผน Road map สินค้ากับผู้จัดจำหน่าย
     4)วางแผนเปรียบเทียบสินค้าก่อนนำเข้า
     5)วางแผนงบประมาณการซื้อสินค้า
     6)บริหารกำไร ขาดทุน
     7)ประสานกับทุกแผนกภายในบริษัท
     8)เตรียมข้อมูลกรณีนำเข้า และ ส่งออก
  2.Stock Management
     1)บริหารสินค้าในคลังให้เพียงพอต่อการขาย
     2)ทำเคลียร์สินค้าคงค้างคลัง (Aging)
     3)เช็คจำนวนสินค้าในคลังให้ตรงกับระบบ
     4)ทำคืนสินค้า กรณีสินค้าขายไม่ได้ตามนโยบายข้อตกลง
  3.Accrued Ticker,CN ,Rebate
     1)จัดทำ Ticket rebate ขารับ และ ขาออก ทุกต้นเดือน
     2)ทำ CN ออกให้กับลูกค้าทุกเดือนหรือตามกำหนด
     3)ทำสรุปการข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
  4.Product Structure and Policy
     1)เพิ่มสินค้าในระบบ และ จัดทำโครงสร้างราคาสินค้า
     2)แจ้งนโยบายสนับสนุนการขายให้ทีมขาย ทุกเดือน
     3)แจ้งนโยบายการการเคลมสินค้า Service

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  Com7 Public Company Limited, Soi Com 7, แขวงบางนาใต้ Bang Na, Bangkok, Thailand

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  20 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ