Sale Manager : Modern Trade
60,000 - 80,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

Job description

·       บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์  วางกลยุทธ์การขายสินค้า เพื่อให้สินค้าของบริษัทสามารถวางขายใน Modern Trade , Beauty store เพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด      

·       จัดทำโปรโมชั่นสินค้าในกลุ่มสินค้าที่จะขายในช่องทางขาย Modern trade และ Beauty store

·       จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สินค้าให้เหมาะสมกับร้านค้าที่ดูแล พร้อมติดตามผล

·       วางแผนงานและดำเนินการติดตาม ติดต่อประสานงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล จากคู่ค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ตลาด กลุ่มเป้าหมาย

·       วางแผนงานกำหนดรูปแบบและกลยุทธ์ ให้ทีม ในการติดต่อนำเสนอสินค้ากับฝ่ายจัดซื้อของคู่ค้าและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสินค้าของบริษัทเข้าไปขายในพื้นที่ขายของคู่ค้า

·       ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆของคู่ค้า เพื่อให้ได้ข้อมูล ยอดขาย สินค้าคงเหลือ และข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนฝ่ายงานต่างๆภายในบริษัท

·       ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อผลักดันยอดขายตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ของบริษัท

·       บริหารบุคคลากรและกำหนดรูปแบบวางระบบการทำงานของบุคลากรภายในแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น BA หรือ ตัวแทนขายในทีม ในการจัดทำเอกสารเสนอสินค้าเพื่อเข้า Planogram ร่วมกับ Sales Coordinator ตรวจสอบความถูกต้องของราคาในใบสั่งซื้อ ใบ SO  ตรวจเช็คยอดสินค้าคงคลังที่อยู่กับคู่ค้า ตรวจเช็คสถานะของใบสั่งซื้อและการส่งสินค้าอย่างถูกต้อง ตรวจสอบและติดตามสถานะการจ่ายเงินของลูกค้า ร่วมกับหน่วยงานภายในของบริษัท

·       ตรวจเช็คควบคุม บริหารจัดการ การทำงานและยอดขายของ PC และ Merchandise และ ตรวจเช็คสินค้าคู่แข่งและโปรโมชั่นของคู่แข่ง

·       ดูแลยอดและจัดทำโปรโมชั่นและหาพื้นที่เพื่อกระตุ้นยอดขาย จัดโปรโมชั่นเพื่อให้การคืนสินค้าน้อยที่สุด

·        จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า

·       พัฒนา/วางแผน และ วิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ

·       งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท 88(ไทยแลนด์)จำกัด
1 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

บริษัทเป็นเจ้าของ Brand สินค้า กลุ่ม makeup skincare และ Supplement