เลขานุการผู้บริหาร
18,000 - 23,000 บาท / เดือน
job-role

เลขานุการ

full time job

งานประจำ

3

อัตรา

สวัสดิการ

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานจากที่บ้าน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายานพาหนะ

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

วันหยุดประจำปี

โบนัสประจำปี

ตามข้อตกลงอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 2 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 42 ปี
 • gender
  หญิง
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

ธุรกิจบริษัท เกี่ยวกับงานด้านรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ควบคุม ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ในสำนักงาน
2.ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารสำคัญต่าง ๆ ก่อนที่จะสื่อสารหรือนำเสนอ
3.จัดการ ประสานงาน และควบคุมดูแลการนัดหมาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท งานรับรองต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลสำหรับงานนั้น ๆ
4.ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
5.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายแก่ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ
7.นำเสนอแนวทาง วิธีการหรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือ การพัฒนาปรับปรุงงาน
8.ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ ให้กับผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.วางกำหนดการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาว
10.บริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็น Hard Copy และ Soft File อย่างมีประสิทธิภาพ
11.เก็บรักษาความลับของบริษัท
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-188-2597
line id :0851882597

 

 

- มีรถยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางไปทำงานสถานที่ต่างๆได้ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด (ทางบริษัทสนับสนุนค่าเดินทาง)
- สามารถใช้ MS Office (Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี ทัศนคติเชิงบวก
- บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ต่อยอด พัฒนา และเปิดรับการเรียนรู้ต่างๆ มีปฏิภาณไหวพริบดี เรียนรู้งานได้เร็ว
- มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำงาน และ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- มีความรับผิดชอบสูง และรู้จักจัดลำดับความสำคัญของงาน
- กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน ทุ่มเท

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-188-2597
line id :0851882597

 

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทเลขานุการ งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ศรีกรุงกรุ๊ป จำกัด
7 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

ดำเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้างและงานโรงแรม