เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

18,000 - 23,000 บาท / เดือน

job-role

จัดซื้อ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

1. โบนัส
2. เบี้ยขยันประจำเดือน
3. ค่าล่วงเวลา
4. ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)
5. เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
6. การตรวจสุขภาพประจำปี
7. การประกันอุบัติเหตุ
8. เงินช่วยเหลือคุณแม่คนใหม่
9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
10. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
11. เงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
12. สหกรณ์ออมทรัพย์
13. งานสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
14. กิจกรรมกีฬาสี / Walk Rally
15. การจัดเลี้ยง / ท่องเที่ยวประจำปีใหม่
16. ประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
17. รถรับ-ส่ง พนักงาน
18. อาหารกลางวัน (ข้าวฟรี)
19. ห้องพยาบาล
20. อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ข้อ 17-19 (สำหรับพนักงานปฏิบัติงานที่โรงงานนนทบุรี)

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการสรรหา เปรียบเทียบ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการ ปัจจุบันและรายใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบสเปคสินค้า คุณภาพ และต่อรองราคา ระยะเวลาส่งมอบ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม ของใบสั่งซื้อ และขอใบเสนอราคา ดำเนินการต่อรองราคาจำหน่าย เพื่อขออนุมัติสั่งจ้างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย เพื่อจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • จัดทำ,ติดตามเอกสาร PR / PO กับผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการ ให้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รวบรวมและบันทึกราคาวัตถุดิบ, วิเคราะห์จัดทำรายงาน ควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และบริการ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ร่วมกับผู้ขอซื้อในการพิจารณาวัตถุดิบ, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการใหม่ๆ เพื่อพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสเปค กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ราคา และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น
 • กำหนดรูปแบบ แนะนำวิธีการประเมินสเปควัตถุดิบ, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามสัญญา,ข้อกำหนด หรือใบสั่งซื้อ
 • รายงานการตรวจพบปัญหาการสั่งซื้อ สเปค ส่งมอบวัตถุดิบ ,สินค้าและบริการที่สั่งซื้อ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อแผนการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้า
 • จัดทำข้อมูล Raw Material และตรวจสอบ Indirect Material และผู้ผลิต เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินการจัดทำทะเบียน
 • จัดทำและประเมินผลการให้บริการและการปฏิบัติตาม ตามสัญญา, ใบสั่งซื้อของผู้ผลิต, ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการ เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอการเปลี่ยนแปลง
 • จัดทำรายงานการสั่งซื้อสั่งจ้างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ
 • มีทักษะการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

บจก. วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทจัดซื้อ งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
6 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิตเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มานานกว่า 31 ปี ภายใต้แบรด์ Yacco Maricard และ Shaka ปัจจุบันบริษัทฯ ต้องการขยายงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน

อ่านต่อ