Administrative Legal Officer
15,000 - 20,000 บาท / เดือน
job-role

ธุรการ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
  6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สำนักงานใหญ่)
  9. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
  10. สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
  11. ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
  12. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  13. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
  14. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
  15. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  16. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
  17. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
  18. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
  19. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
  20. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
  21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
  22. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)

  อ่านต่อ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
  • education
   ปริญญาตรี
  • age
   อายุระหว่าง 25 ถึง 30 ปี
  • driving license
   มีใบขับขี่รถยนต์

  รายละเอียดงาน

  รายละเอียดงาน

  จัดเตรียมเอกสารที่สำคัญของบริษัท และจัดเก็บสัญญา เอกสารใบอนุญาตต่างๆของบริษัท ให้เป็นระบบ  จัดทำข้อมูลรายงานประจำเดือน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรและหน่วยงานราชการ และงานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย

  ความรับผิดชอบหลัก

  1.จัดเตรียมเอกสาร

  - จัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ ตามที่ BU ต่างๆ ร้องขอ

  - จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจตามที่ BU ต่างๆ ร้องขอ

  - จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ตามที่ทนายความในฝ่ายแจ้ง เก็บเอกสารสัญญาของแต่ละแผนก
   

  2.จัดเก็บเอกสารของบริษัท

  - จัดเก็บสัญญาของบริษัท

  - จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
   

  3.ติดต่อหน่วยงานราชการทั่วไป
  - ดำเนินการประสานงานให้ข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานราชการตาม กฎ ระเบียบ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย

  อ่านต่อ

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานทั้งหมดจากงานประเภทธุรการ งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  76 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ