Area Sales Manager

20,000 - 40,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

 • ทุนเพื่อการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 27 ถึง 40 ปี
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์
 • driving license
  มีใบขับขี่จักรยานยนต์

รายละเอียดงาน

1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย
2.ดูแลและบริหารยอดขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
3.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
4.ขายสินค้าด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
5.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target
6.ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ การบริการและการนำเสนอขายที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพี่อให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในทางที่ดีในความคิดของลูกค้า
7.ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดและนโยบายของบริษัท
8.ควบคุมดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานขายและลูกค้า
 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการสาขาเขต กรุงเทพและปริมณฑล 2 อัตรา 

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

400 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

ค้นหางานใกล้เคียง

บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Com7 Public Company Limited
29 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

อ่านต่อ