Building Technician
12,000 - 17,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   ไม่ต้องการประสบการณ์
  • education
   อาชีวศึกษา
  • language-icon
   ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด
  • language-icon
   ภาษาจีน: ฟัง, พูด
  • driving license
   มีใบขับขี่รถยนต์
  • driving license
   มีใบขับขี่จักรยานยนต์

  รายละเอียดงาน

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
  2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
  3. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง
  4. ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
  5. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
  6. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
  7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
  8. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา 
  9. จดมิเตอร์ไฟฟ้า, น้ำทุกเดือน

  10. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อ่านต่อ

  ค้นหางานใกล้เคียง

  งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  บริษัท พิมานแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

  บริษัท พิมานแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้ บริการบริหารอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน บริการที่ปรึกษา การบริหารโครงการหลังการขาย การบริหารการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของทรัพย์สิน บริหารงานฝ่ายขาย บริการการให้เช่า การจัดการทรัพย์สินหลังการขาย การบริการผู้อยู่อาศัย และบริหารงบประมาณการจัดการอาคารอย่างคุ้มค่าที่สุด

  อ่านต่อ