จัดการการตลาดและงานขายออนไลน์
15,000 - 18,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยขยันรายเดือน - โบนัสประจำปี
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 6 เดือน
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 24 ถึง 30 ปี

รายละเอียดงาน

เกณฑ์การรับเลือกในตำแหน่ง **มีความหลงใหล และชื่นชอบขนม หรือของหวาน สนใจในกลุ่มธุรกิจการบริการเครื่องดื่ม และเบเกอรี่** - เปิดรับสมัครทุกเพศ อายุตั้งแต่ 24-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ยินดีรับนิสิต นักศึกษา จบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - มีความเข้าใจในสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างดี - ทักษะการสื่อสารฟังและเขียนได้ ทั้งไทย และอังกฤษ - มีมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารดี - มีความยืดหยุ่น, กระฉับกระเฉง, มีความคิดสร้างสรรค์, มีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ, มีทัศนคติที่ดี เปิดใจรับต่างๆ อย่างเข้าใจ - สามารถรับมอบหมายงานที่หลากหลายพร้อมกันได้ และลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสม - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี หน้าที่รับผิดชอบ **รับผิดชอบงานที่ผ่านทุกๆ ช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ Tokyo Sweets และ ธุรกิจในเคลือของบริษัท** - ควบคุมดูแลงานขายทางออนไลน์ ดำเนินการดูแลลูกค้าที่มาจากช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end-to-end customer service operation) - สื่อสารโดยตรงกับลูกค้า ผ่านทุกๆ ช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ ทั้งทางโทรศัพท์ และทางสื่อ online - ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขายสามารถเสร็จสิ้นตามกระบวนการได้อย่างดี - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้กระบวนการการทำงานราบรื่น เรียบร้อย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำหน้าที่จัดการแผนการใช้โฆษณาทางออนไลน์ รวมถึงการจัดการงบประมาณกับโฆษณาทางออนไลน์ - แสดงความเห็น และให้ข้อกำหนด ในการพัฒนากระบวนการ และระบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้า และการจัดการการสื่อสารออนไลน์ - ศึกษา และวิเคราะห์ความนิยมของผู้บริโภค เทรนด์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเภทสินค้าของแบรนด์ พร้อมนำเสนอต่อทีมอยู่เสมอ - คอยค้นคว้าข้อมูลตลาด ศึกษาโอกาสทางการแข่งขัน และทำความเข้าใจผู้บริโภคอยู่เสมอ - เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการการทำงาน พร้อมรายงานต่อทีมการจัดการ เพื่อจัดสร้างกลยุทธ์ และเครื่องมือในการแก้ไขส่วนที่ยังขาดตก และพัฒนาส่วนที่ควรทำให้ดียิ่งขึ้น
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Tokyo Sweets
4 อัตรา · 3 สาขา

ธุรกิจเครื่องดื่มและเบเกอรี่ผู้ดูแลร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่นแบรนด์ Tokyo Sweets