Admin Officer (Contract 1 year)

12,000 บาท / เดือน

job-role

ธุรการ

contract job

งานสัญญาจ้าง

5

อัตรา

สวัสดิการ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   ไม่ต้องการประสบการณ์
  • education
   อาชีวศึกษา
  • age
   อายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี

  รายละเอียดงาน

  รวบรวมรายชื่อพนักงานอบรมประจำเดือน ประสานงานกับพนักงานและหน้าร้าน ดูแลห้องจัดฝึกอบรม ตลอดจนเกริ่นแนะนำเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม แจ้งข้อมูลระหว่างหลังการฝึกอบรม และสรุปรายงานการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการอบรมทั้ง Online และ Offline 

  ความรับผิดชอบหลัก

  • สรุปรายงานการฝึกอบรม และรวบรวมรายชื่อพนักงานที่ยังไม่เข้าอบรม
  • ประสานงานกับพนักงานหน้าร้าน
  • จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • แจ้งข้อมูลก่อน/ระหว่าง/หลังการฝึกอบรม
  • ดูแลห้องฝึกอบรม
  • สามารถทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  Com7 Public Company Limited, คอมเซเว่น ซอย ร่มโพธิ์ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานทั้งหมดจากงานประเภทธุรการ งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  74 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ