Assistant Managing Director
100,000 - 150,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักร้อน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 35 ถึง 45 ปี
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

: ร่วมกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายภาพรวมของบริษัท ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการและตลาดภายนอก

: วางแผน ควบคุม ดูแล กำหนดทิศทางการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

: พัฒนาบุคลากร และระบบ รวมทั้งระบบบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

: สนับสนุนผู้บริหาร เป็นผู้ประสานงาน สื่อสารติดตาม สนับสนุน ต่อยอด โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดเตรียม สืบค้น วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ และรายงานแก่ผู้บริหาร

: มีความรู้ด้านการตลาด วิเคราะห์ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ และทิศทางที่เหมาะสมของธุรกิจในอนาคต

: บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

: รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและวางแผนเพื่อนำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

: หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • ประจำโตโยต้าชัวร์ กรุงไทย สนง.ใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก-บางแค (อยู่ติดกับหมู่บ้านนันทวันก่อนถึงปั๊ม ปตท.สาขาบางแวกครับ)
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท สนามเป้า งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
38 อัตรา · 5 สาขา

โตโยต้ากรุงไทย toyotakrungthai โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการและ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานครบวงจร ที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม President's Award จาก โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย

อ่านต่อ