ด่วน! พนักงานสัมภาษณ์
750 บาท / วัน
job-role

อื่นๆ

part time job

งานพาร์ทไทม์

4

อัตรา

สวัสดิการ

อาหารกลางวัน (วันแรก 10 ต.ค. 2563) อาหารกลางวันและเย็น (วันที่สอง 11 ต.ค. 2563)

คุณสมบัติ

  • work experience
    ไม่ต้องการประสบการณ์
  • education
    อาชีวศึกษา
  • age
    อายุมากกว่า 19 ปี

รายละเอียดงาน

พนักงานสัมภาษณ์ (Interviewer) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (RD) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบประกบ 1:1 โดยใช้ Tablet ในการบันทึกข้อมูล รายได้ • เหมา 1,500 บาท ต่อการทำงาน 2 วัน (วันแรก 13.00 น. - 19.30 น., วันที่สอง 8.30 น. -19.00 น.) + วันบรีฟครึ่งวัน ความรับผิดชอบ 1. สัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย (ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง ต่อการสัมภาษณ์ 1 ชุดแบบสอบถาม) 2. ปฏิบัติตามคำสั่งของนักวิจัยในงาน 3. ต้องยืนและเดินสัมภาษณ์ พาผู้ตอบแบบสอบถามไปตามจุดที่กำหนด 4. เวลาพักเที่ยงจะให้สับเปลี่ยนกันไปพักทานข้าวระหว่างช่วง 11.30 - 14.00 น. แล้วแต่เวลาที่ทำชุดสัมภาษณ์เสร็จ (สัมภาษณ์เสร็จแล้วรอคิวเพื่อสัมภาษณ์ชุดถัดไป) 5. ต้องสัมภาษณ์ให้ได้จำนวนชุดที่กำหนด (ทั้งหมด 6 ชุด) เวลาและสถานที่ทำงาน • วันที่ 10 ต.ค. - 11 ต.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30–19.30 น. (เวลาเลิกโดยประมาณ) • สถานที่ Moon Star Studio ลาดพร้าว 80 • ก่อนเริ่มงาน ต้องมาบรีฟงานวันที่ 8 หรือ 9 ต.ค. ที่ บ. คัสต้อม เอเซีย จำกัด ชั้น 23 ลุมพินีทาวเวอร์ โดยวันที่บรีฟงานและเวลาจะมีการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง สนใจงานติดต่อ • แผนกทรัพยากรบุคคล (HR) โทร02-649-9799 ต่อ 3333, 2009 หรืออีเมล์ titapa.t@c-asia.com, thodsawat.c@c-asia.com
อ่านต่อ

ข้อมูลบริษัท

Custom Asia Co., Ltd
10 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

Custom Asia is a boutique market research and consultancy firm specialized in Customer and Brand Strategy. We bring in together a team who have curiosity and passion in research. Our task is to find out the truth about consumers needs and translate them into useful ideas for product and service development.

อ่านต่อ