ผู้จัดการบัญชี

35,000 - 50,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

เบี้ยขยัน โบนัสประจำไตรมาส โบนัสประจำปี

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 35 ถึง 50 ปี

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ 
4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ การจ่ายของบริษัท และความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย  ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย   รายงานเงินสดย่อย   ใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
5. รับผิดชอบและดูแลด้านปิดบัญชีให้กับบริษัท
6. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก
8. ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
9. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร
10. บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบ ฯ
11. งานบัญชีและการเงินอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

1011 supalai grand tower Floor 6 th Room 608 ถ. พระรามที่ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Thai Jiaranai Group Public Company Limited
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

ไทยเจียระไน กรุ๊ป เราคือ ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญการทำการตลาดจีน ที่ปรึกษาธุรกิจ ให้แก่แบรนด์ไทยที่ต้องการไปจีน และองค์กรจีนในไทยที่ครบทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นเจ้าของสื่อและคอนเทนต์ภาษาจีน ที่ชาวจีนนิยม เช่น สำนักข่าวThailand Headlines, นิตยสาร @ManGu และสื่ออื่น ๆ ในเครือ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนให้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจไทย-จีน ในพิธีการความร่วมมือต่าง ๆ จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ โปรโมทสินค้าสู่นักท่องเที่ยวชาวจีน

อ่านต่อ