Assistant Credit Control
50,000 - 80,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  สวัสดิการ

  1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
  6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สำนักงานใหญ่)
  9. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
  10. สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
  11. ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
  12. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  13. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
  14. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
  15. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  16. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
  17. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
  18. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
  19. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
  20. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
  21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
  22. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)

  อ่านต่อ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   ไม่ต้องการประสบการณ์

  รายละเอียดงาน

  บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ และ ควบคุม NPL ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้บริการและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ/ สินเชื่อรายบุคคล บริหารและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยพิจารณาทั้งในด้านความเสี่ยง และ โอกาสทางธุรกิจ

  ความรับผิดชอบหลัก

   1.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า
  เสนอประเภทสินเชื่อและวงเงินให้เหมาะสมแก่สภาพธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า (ลูกค้าสินเชื่อรายบุคคล)
  2.คัดเลือกลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบาย และ กรอบความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
  วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นจากหลักประกัน  / สภาพธุรกิจ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการรับชำระเงินกู้คืนและอัตราผลตอบแทนเงินกู้ต่าง ๆ
  3.จัดส่ง Credit presentation : เขียน Case ข้อมูลลูกค้าให้แก่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (Underwrite) พิจารณา (จัดส่งเอกสารลูกค้า / ตอบคำถามจาก
  ฝ่ายวิเคราะสินเชื่อ / จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ)
  4.ดูแล / ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (NPL) ใน Port / บริหารการชำระหนี้ของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  5.ให้ความรู้กับทีมในด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ / การเขียนในบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ(CA - Form) เพื่อให้การเขียนและการนำเสนอของหน่วยงานสินเชื่อมีคุณภาพรวมถึงการจัดอบรมการเขียน CA หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวิเคราะห์การเขียนและการนำเสนอมีคุณภาพมากขึ้น (Coaching & Mentoring & Teaching)
  6.คิดแผนงานในการออกแบบ และ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  7.บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากลูกค้า การ Structure วงเงินให้เหมาะสม รวมถึงการ Defense Case กับผู้อนุมัติสินเชื่อ
  8.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการปล่อยสินเชื่อ (รายเดือน/ไตรมาส/ปี)
  9.วางแผนงานสำหรับโปรเจคใหม่ของบริษัท 

  อ่านต่อ

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  15 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ