ผู้จัดการแผนกบัญชี
25,000 - 50,000 บาท / เดือน
job-role

บัญชีและการเงิน

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

โบนัส,ท่องเที่ยวประจำปี,ชุดยูนิฟอร์ม,ปรับเงินประจำปี เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • work experience
    มีประสบการณ์ บัญชีและการเงิน ขั้นต่ำ 3 ปี
  • education
    ปริญญาตรี
  • age
    อายุระหว่าง 30 ถึง 45 ปี

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน บัญชีบริหาร หรือวิเคราะห์การเงินตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารบัญชีและภาษีอากร ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยสามารถบริหารจัดการงานภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (Word, Excel, PPT) โดยเฉพาะ Excel หากมี CPD, CPA หรือใบรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตราฐานหรืองานทางด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดงาน - ปิดบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงินฉบับเต็ม (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปิดบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงินพื้นฐาน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน) -ติดตามและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนขายและบริการและข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่มบริษัทและนำมาประมวลผล พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหาร เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรือ Case study ตามที่ได้รับมอบหมายในมิติต่างๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของฝ่ายบริหาร และช่วยจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

วัดมังกร สามยอด หัวลำโพง งานทั้งหมดจากงานประเภทบัญชีและการเงิน งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บจก. เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท
1 อัตรา · 4 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์