Google Cloud Engineer (Presales)

30,000 - 50,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- ค่าทุนการศึกษา

- ค่ายินดีมงคลสมรส

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

- ค่าโทรศัพท์

- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

- ลาบวช

- สวัสดิการค่ารักษาฟัน

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

- แพทย์ประจำบริษัท (ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพ)

- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน

รายละเอียดงาน

●        ให้คำปรึกษา Google Workspace และ AppSheet ด้านเทคนิคและแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ที่อยู่ในกระบวนการขาย ให้ตอบโจทย์กับความต้องการด้านธุรกิจและด้านเทคนิคของลูกค้า

●        จัดทำ Demonstration หรือ Workshop หรือ POC ในด้าน Business Process และ Technical Configuration ให้กับลูกค้าในกระบวนการขาย

●        ประเมิน Scope of Work และ Man-day ที่ใช้ในการ Deployment Google Workspace  และ AppSheet  Project ในด้าน Project Management Technical และ Change Management เพื่อส่งต่อให้กับฝ่าย Sales ในการทำใบเสนอราคา

●        จัดทำเอกสารเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อระบุขอบเขตงานและสิ่งที่ส่งมอบ

●        ประสานงานกับฝ่าย Sales และฝ่าย Postsales เพื่อส่งต่องานหลังจากปิดการขายเรียบร้อยแล้ว

●        ร่วมจัดงานสัมมนาทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงเขียน Content เกี่ยวกับ Google Workspace กับทางฝ่าย Sales และ Marketing

●        คิดค้นและพัฒนาโซลูชันการนำ Google Workspace และ AppSheet  มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

●        สามารถต่อยอดการขาย Google Cloud Platform ร่วมกับฝ่ายขาย

●        ดูแล Strategic Account ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) South Sathon Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, Thailand

ค้นหางานใกล้เคียง

ลุมพินี สีลม ศาลาแดง งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Tangerine Company Limited
2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

บริษัทแทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้าน Digital Technology และเป็น Google Cloud Partner ในประเทศไทยมากกว่า 8 ปี โดยมีบริการครบวงจร Cloud Solution, Google Workspace, Google Maps Platform, Data Analytics & Machine Learning, API Management, Software Development เพื่อรองรับความต้องการของทุกองค์กรในยุค Digital Transformation ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2013 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากล

อ่านต่อ