เภสัชกร (Pharmacist) ประจำร้านยา Dr.Pharma สาขา UD Town อุดรธานีunsave-jobsave-job
Com7 Public Company Limited
เหลืออีก 29 วัน

เภสัชกร (Pharmacist) ประจำร้านยา Dr.Pharma สาขา UD Town อุดรธานี

40,000 - 50,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 23 ถึง 45 ปี

รายละเอียดงาน

  บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลธ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง BDMS และ COM7 ภายใต้ชื่อร้านยา Dr.Pharma

 1. บริหารสินค้าคงคลัง ดูแลปริมาณสินค้าคงคลังของสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน แผนกปฏิบัติการ
 2. ให้บริการและขายสินค้ากลุ่ม ยา,อาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์กับลูกค้า
 3. ดูแลการจัดตารางการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้สอดคล้องกับ รูปแบบ และปริมาณของสาขา
 4. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการบริการ ตามหลักสูตรขององค์กร
 5. ดูแลพนักงานของสาขา ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รายได้ 40,000-50,000 +ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าหยิบและ incentive 
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ทำงาน 5วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน
 • และอื่นๆอีกมากมาย

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

ยูดี ทาวน์ อุดรธานี ทองใหญ่ ตำบล หมากเเข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Com7 Public Company Limited
137 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

อ่านต่อ