Personal Assistant
20,000 - 35,000 บาท / เดือน
job-role

เลขานุการ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

-จัดการตารางนัดหมายการประชุมให้กับผู้บริหาร รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม -จัดการนัดหมายการประชุม รวมทั้งดูแลและประสานงานการ นัดหมายต่างๆ -ตรวจทานความถูกต้องของรายงานการประชุม ร่างสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับ -จัดเตรียมและนำเสนองานให้ลูกค้า พร้อมทั้งติดตามและรายงานความคืบหน้า -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี -สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร -ขับรถได้ มีใบขับขี่ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทเลขานุการ งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

เมนสแตนด์
1 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

ผลิตสื่อกีฬาและไลฟ์สไตล์ออนไลน์