Area Sales Managerunsave-jobsave-job
Com7 Public Company Limited
เหลืออีก 14 วัน

Area Sales Manager

25,000 - 35,000 บาท / เดือน

job-role

ขาย

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
  • education
   ปริญญาตรี
  • language-icon
   ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
  • age
   อายุระหว่าง 27 ถึง 40 ปี
  • driving license
   มีใบขับขี่รถยนต์
  • driving license
   มีใบขับขี่จักรยานยนต์

  รายละเอียดงาน

  บริหารยอดขายในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 
  1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย
  2.ดูแลและบริหารยอดขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
  3.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
  4.ขายสินค้าด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
  5.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target
  6.ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ การบริการและการนำเสนอขายที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพี่อให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในทางที่ดีในความคิดของลูกค้า
  7.ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดและนโยบายของบริษัท
  8.ควบคุมดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานขายและลูกค้า


  โซนที่รับผิดชอบโซนอีสานตอนบน ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  ขอนแก่น ประเทศไทย

  ค้นหางานใกล้เคียง

  งานทั้งหมดจากงานประเภทขาย งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  94 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ