Business Analysis (BA)
22,000 - 25,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age

รายละเอียดงาน

Job Specification

 • อายุไม่เกิน 30 ปี เคยปฎิบัติงานหรือศึกษาเกี่ยวกับงานโรงแรมรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีพื้นฐานการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ
 • มีกระบวนการคิดเชิงระบบ ในการทำความเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
 • ชื่นชอบในการศึกษาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Airtable Zapier และ อื่นๆ
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Job Description

 • รับผิดชอบดูแลโครงการตั้งแต่ความต้องการ (Requirement) ออกแบบ (Design) พัฒนา (Development) และทดสอบ (Testing)
 • ศึกษาความเป็นไปได้และรับรู้ปัญหาจากส่วนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ศึกษาความเป็นไปได้ (Case Study) และรูปแบบใหม่ๆของการจัดการภายในโรงแรม
 • ออกแบบระบบการจัดการภายในโรงแรมขนาดเล็กถึงกลาง
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และนำไปทดสอบการใช้งานจริงในรูปแบบ SOP
 • ทำงานร่วมกับทีมบริหารโรงแรมทั่วไป (GM) ในการพัฒนาและทดสอบระบบให้ตอบกับความต้องการใหม่ๆของโรงแรม
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง พระราม 9 งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

HOTELSUP CO. LTD.
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 1-10 คน

HOTELSUP CO. LTD. เป็นบริษัทที่ดูแลและบริหารการขายและการตลาดให้กับโรงแรง, รีสอร์ท, เซอร์วิส อพาร์ทเม้น และ โฮสเทล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ผู้ประกอบการ