เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยunsave-jobsave-job
XENON INTER CO.,LTD.
เหลืออีก 27 วัน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

16,000 - 25,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

  สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  • ชุดฟอร์มบริษัทฯ
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)

  อ่านต่อ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
  • education
   ปริญญาตรี
  • age
   อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
  • driving license
   มีใบขับขี่รถยนต์

  รายละเอียดงาน

  • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย/จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจวัด เเละประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบเจอ
  • เสนอเเนะต่อนายจ้างเพื่อพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
  • อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน/จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
  • จัดซื้อ ดูแลสต็อกอุปกรณ์ safety
  • จัดทำเอกสาร ISO9001, 45001, 14001
  • อัพเดตข้อกฎหมายรวมทั้งประเมินความสอดคล้อง และนำมาปฏิบัติในองค์กร
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย

  ค้นหางานใกล้เคียง

  งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  XENON INTER CO.,LTD.
  7 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

  จัดจำหน่าย นำเข้า - ส่งออก เคมีภัณฑ์