Store Manager (CTW)
25,000 - 30,000 บาท / เดือน
job-role

ขาย

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 สวัสดิการ

-ประกันสังคม 

-เบี้ยขยัน 

-ค่า Commission (ยังไม่รวมในเงินเดือน) 

-ค่า Incentive (ยังไม่รวมในเงินเดือน)

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 2 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุมากกว่า 27 ปี

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

Store Manager รายละเอียดงาน: มีการพัฒนากลยุทธ์การจัดเก็บเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและขยายการรับส่งข้อมูลร้านค้า เพื่อเพิ่มผลกำไร บรรลุเป้าหมายการขายโดยการฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานร้านค้า มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับสูงผ่านบริการที่เป็นเลิศ ความรับผิดชอบ: 

1. พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อยกระดับกลุ่มลูกค้าของเราขยายการรับส่งข้อมูลร้านค้าและเพิ่มผลกำไร 

2. บรรลุเป้าหมายการขายโดยการฝึกอบรมสร้างแรงจูงใจให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับพนักงานขาย 

3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับสูงผ่านบริการที่เป็นเลิศ 

4. จัดการร้านค้าให้สมบูรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 

5. รักษาสภาพร้านค้าที่โดดเด่นและมาตรฐานการขายสินค้า 

6. รายงานแนวโน้มการซื้อความต้องการของลูกค้ากำไร ฯลฯ 

7. เสนอแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 

8. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประเมินความต้องการการฝึกอบรมและสร้างเส้นทางอาชีพ 

9. จัดการกับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากพนักงานหรือลูกค้า (การร้องเรียนการร้องทุกข์และอื่น ๆ ) 

10. เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน มีพฤติกรรมที่ดีและมีศักยภาพในการทำงานอย่างชัดเจน

 คุณสมบัติ: อายุ 28-35 ปี จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาหรือกับเด็กๆ มีประสบการณ์ด้านงานบริการ

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

ชิดลม สยาม ราชดำริ งานทั้งหมดจากงานประเภทขาย งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล การ์เด้น จำกัด
10 อัตรา · 3 สาขา

สวนสนุกเด็กในที่ร่ม