Accountant
12,000 - 15,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

สวัสดิการอื่นตามกฎหมายแรงงาน และบริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  อาชีวศึกษา
 • age
  อายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี
 • gender
  หญิง

รายละเอียดงาน

ดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน  รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายบัญชี ทำรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย  ช่วยงานฝ่าย ๆ อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาแจ้ง 

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Modern Farmer (Thailand) Co,.LTD
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 1-10 คน

บริษัทประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการขายปุ๋ยอินทรี ที่นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอิสราเอล ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สร้างกลุ่มลูกค้า ด้วยการคืนผลกำไรให้กับเกษตรกร