Construction Officerunsave-jobsave-job
Com7 Public Company Limited
เหลืออีก 2 เดือน

Construction Officer

18,000 - 20,000 บาท / เดือน

job-role

ก่อสร้าง

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ค่ายานพาหนะ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สำนักงานใหญ่)
9. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
10. สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
11. ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
12. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
13. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
14. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
15. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
16. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
17. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
18. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
19. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
20. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
22. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  อาชีวศึกษา
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
 • gender
  ชาย
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์
 • driving license
  มีใบขับขี่จักรยานยนต์

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า  งานระบบความปลอดภัย และ งานซ่อมบำรุง ประเภท พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูเฟอร์นิเจอร์ ที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง ในการซ่อม/ปรับปรุง/บำรุงรักษาตามแผนงาน พร้อมรายงานสถานะความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้

- ระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง เช่น ระบบสายไฟ ระบบสวิตซ์ ระบบสายไฟอ่อนสายไฟแรง หม้อแปลงไฟฟ้า แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ

- ระบบความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทำงาน

- งานซ่อมบำรุง ประเภท พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านค้าของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้

- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขตามรายการแจ้งซ่อม รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น

- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน

- ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 23- 35 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา ม.3 , ปวช. ขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ด้านช่างและการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี

4.มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

5.มีใบขับขี่ รถยนต์ และ สามารถเดินไปทำงานต่างจังหวัดได้

6.มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน

7.มีทัศนะคติที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ซอยคอมเซเว่น บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ค้นหางานใกล้เคียง

บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานทั้งหมดจากงานประเภทก่อสร้าง งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Com7 Public Company Limited
120 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

อ่านต่อ