Administrative Officer
15,000 - 20,000 บาท / เดือน
job-role

ขาย

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
  6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สำนักงานใหญ่)
  9. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
  10. สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
  11. ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
  12. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  13. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
  14. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
  15. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  16. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
  17. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
  18. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
  19. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
  20. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
  21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
  22. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)

  อ่านต่อ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   ไม่ต้องการประสบการณ์

  รายละเอียดงาน

  รายละเอียดงาน

   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  การจัดการงานด้านเอกสาร อันได้แก่  ค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย/เงินทอนของพนักงานสาขา การบันทึกข้อมูลลงระบบ ProSoft และ ระบบ Office Mate
   

  ความรับผิดชอบหลัก

  1.บริหารจัดการพนักงาน Newcomer  ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด (กรณีมีรอบอบรมพนักงาน)

  2.ตรวจสอบ เบิก-จ่าย ค่าใช่จ่ายของหน้าร้าน True Shop by Com7 ให้ได้รับอย่างถูกต้องครบถ้วน
  - ทำเอกสารในการเบิก-จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาและระบบที่บริษัทกำหนด  เช่น
  - Office Mate                 
  - เงินสดย่อย/เงินทอน       

  - ค่าขนส่ง/ไปรษณีย์
     
  3.ดูแลและอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

  4.ดูแล Stock  และ Asset ของแผนกให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการสั่งซื้อ Asset ต่างๆ

  5.เพื่อรวบรวมรูปถ่าย จัดส่งให้ HR ทำบัตร และ HR อัพรูปพนักงานขึ้นระบบ IT EASY

  6..เบิกบัตร Visitor/Trainee กับหน่วยงาน HR เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าอบรมที่ตึกคอม7

  อ่านต่อ

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานทั้งหมดจากงานประเภทขาย งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  76 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ