supervisor
12,000 - 14,000 บาท / เดือน
job-role

งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม

contract job

งานสัญญาจ้าง

1

อัตรา

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม 2.เบี้ยขยัน 3.ค่ารักษาพยาบาล 4.ชุดฟอร์ม 5.O.T. 6.สิทธิลาพักผ่อนประจำปี,สิทธิลากิจ 7.อื่นๆ
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

  • work experience
    มีประสบการณ์ งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ขั้นต่ำ 6 เดือน

รายละเอียดงาน

1.วางแผนงานและจัดเวลาการทำงานของทีมงาน รวมถึงบริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมทีมและปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เช็ค Stock ครัวกลางและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขา รวมถึงประชาสัมพันธ์ Promotion ต่างๆภายในสาขา 4.จัดทำรายงานยอดขายประจำวัน,ประจำสัปดาห์และประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อ่านต่อ

ข้อมูลบริษัท

ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส
7 อัตรา · 10 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

บริษัทซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊สได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นผู้นำเข้า - ส่งออก, จัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์แก๊ส LPG/CNG และอุปกรณ์น้ำมัน อาทิเช่น วาล์ว ปั้ม ตู้จ่ายน้ำมัน พร้อมทั้งรับงานติดตั้งและเดินระบบท่อภายในโรงงานสถานที่ใช้แก๊ส และงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการแก๊ส

อ่านต่อ