Property Management
20,000 - 30,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

Duties & Responsibilities

 • ตรวจสอบและรายงานการทำงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, คนขับรถกอล์ฟ, กำจัดแมลง, ระบบสุขอนามัย, จัดการขยะ
 • ตรวจสอบและวางแผนงานความปลอดภัยสะอาด สวยงามของโครงการภายในพื้นที่ และอาคาร
 • ตรวจสอบการจัดกิจกรรม Event ในศูนย์ฯ ทีเกิดขึ้น รับมอบ – ส่งพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่ตามใบแจ้งงาน
 • ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเข้าร่วมตรวจสอบทรัพย์สินประจำเดือน
 • ร่วมประชุมประจำเดือน Outsource หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพและบริการ พร้อมประเมินผล
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหาร Outsource แม่บ้าน รปภ คนสวน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

หัวลำโพง สนามกีฬาแห่งชาติ สามย่าน งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

KE Group
2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

KE Group is an integrated real estate organization that invests, develops, manages, and provides technology platforms for both commercial and residential asset classes.