IT support (Autocorp Holding (ACG))
14,000 - 17,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

- ประกันสังคม -เบี้ยขยัน -เครื่องแบบพนักงาน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี -เงินยินดีมงคลสมรส -เงินอนุโมทนาอุปสมบท
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน - ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ - ส่วนลดค่าแรง ค่าอะไหล่สำหรับพนักงาน 

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์
 • driving license
  มีใบขับขี่จักรยานยนต์

รายละเอียดงาน

- คอมมิชชั่น -เครื่องแบบพนักงาน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
-เงินยินดีมงคลสมรส -เงินอนุโมทนาอุปสมบท
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน 
- ส่วนลดค่าแรง ค่าอะไหล่สำหรับพนักงาน 

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
23 อัตรา · 2 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฮอนด้ามะลิวัลย์ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าอย่างเป็นทางการที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มีสาขาทั้งทางภาคใต้และภาคอีสานรวม 10 สาขา