หัวหน้าฝ่ายผลิตunsave-jobsave-job
Tokyo Sweets
เหลืออีก 2 เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

28,000 - 30,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ที่พักพนักงาน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

ประกันสังคม

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 50 ปี

รายละเอียดงาน

บริษัท คิวบ์ ไนน์ จำกัด (เบเกอรี่และขนม) รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 อัตรา

- ดูแลบริหารจัดการกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ (GHPหรือBRCหรือFSSC)
- กำหนดเป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ)
- ประเมินความสามารถในการผลิต และวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ ควบคุมต้นทุนการผลิตและส่งมอบให้ตรงเวลา
- วางแผนการผลิต และอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการผลิต
- ควบคุมให้มีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
- วางแผน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาความรู้พนักงานใต้บังคับบัญชา
- จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ให้ผู้บริหาร

Qualifications 
- การศึกษาปริญญาตรี  วิศวกรรมอาหาร / Food Science
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปและเคยบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลในโรงงานผลิตอาหาร เช่น อย. GMP HACCP BRC FSSC
- มีทักษะด้านผู้นำและแก้ปัญหาหน้างาน
- สามารถจัดทำขั้นตอนการทำงาน SOP และ WI ในกระบวนการผลิตได้
- สามารถวิเคราะห์สาเหตุและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพได้
- สามารถวิเคราะห์ ควบคุมต้น และลดทุนการผลิตให้เหมาะสมได้
- มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและการผลิตได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปทำงานที่บางเลน จ.นครปฐมได้
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

รุ่งนภาท็อปแลนด์ โครงการ 2 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน นครปฐม ประเทศไทย

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Tokyo Sweets
1 อัตรา · 4 สาขา

ธุรกิจเครื่องดื่มและเบเกอรี่ผู้ดูแลร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่นแบรนด์ Tokyo Sweets