Acquisition Manager Partner Development
50,000 - 80,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 26 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

Acquisition Manager Partner Development รับผิดชอบในการออกแบบกลยุทธแผนการในการเชิญชวนทั้งฝั่งของลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์การค้า มาสมัครเป็นสมาชิด SkyClub และ เชิญชวนร้านค้าและธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Sky Club ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งสถานะการเป็นสมชิกและพันธมิตร ผ่านการทำกิจกรรม ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้ Sky Club มีสมาชิก และ พันธมิตร สูงสุด 

 

Job Roles 

สร้างกลยุทธเพื่อจูงใจลูกค้าผู้ใช้บริการให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์ม Sky Club 

สร้างกลยุทธเพื่อจูงใจร้านค้าพันธมิตรที่สนใจขึ้นมาบนแพลตฟอร์ม Sky Club 

สร้างสรรค์ ติดตาม และ บริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก และ พันธมิตรต่างๆ 

สร้างสรรค์ ติดตาม และ บริหารจัดการกลไกการกำหนดมูลค่าของของรางวัล SkyClub Reward ให้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก และ พันธมิตรต่างๆ 

กำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ และการทำ การตลาดให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญต่างๆ 

สร้างกระบวนการ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการประสานงานกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาคู่แข่งและเทรนด์ผู้บริโภคใหม่ในตลาดอย่างสม่ำเสมอ 

 

Expected Output 

มีจำนวนการสมัครสมาชิก SkyClub ได้ตามเป้าหมาย 

มีจำนวนร้านค้าพันธมิตรเข้าร่วมได้ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการแลก Reward รจากแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การวางแผนคัดเลือกสินค้าบริการต่อไปได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 

เข้าใจข้อมูลของลูกค้าสมาชิก โดยมองเห็นถึง insights ความต้องการ รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน และเทรนด์ในอนาคต และนำไปสู่การวางกลยุทธ์ในการนำร้านค้าพันธมิตรใหม่ๆ ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มหรือการสร้างโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมกันกับร้านค้าพันธมิตรและธนาคาร 

ทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ ในองค์กรอย่างราบรื่น โดยให้ความร่วมมือในทุกด้าน 

เข้าใจการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย 

 

Behavioral Competencies 

Negotiation skills มีความสามารถในการต่อรอง 

Teamwork ทำงานเป็นทีมได้ ส่งต่องาน และรายงานอัพเดทงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างรู้หน้าที่ด้วยตนเองได้ 

Attention to details มีความชัดเจนแม่นยำในรายละเอียด โดยเฉพาะในการเขียนเอกสารสำคัญ และในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างครบถ้วน 

People skills ชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ สร้างและต่อยอดความสัมพันธ์ได้ดี 

Critical thinking & Analytic คิดเป็นระบบ วิเคราะห์เป็นด้วยตนเอง ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมืออาชีพ 

Communication skills สื่อสารได้ดี ชัดเจน ทำให้ผู้อื่นเข้าใจจุดประสงค์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งในการเขียน การพูด การนำเสนอ การประชุมฯ 

Strategic marketing skill เข้าใจวิธีการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ 

 

Skills 

ภาษาอังกฤษ​ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี 

ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก  

Microsoft Office/G-suite tools ในระดับดีมาก 

Marketing tools หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 

Background and Experiences 

ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารโปรแกรมสมาชิก การหาพันธมิตรสินค้าบริการ การทำ loyalty program 

หากเคยทำงานในประเภทธุรกิจ IT, Startup, Digital Industry หรือซอฟต์แวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

KE Group
12 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

KE Group is an integrated real estate organization that invests, develops, manages, and provides technology platforms for both commercial and residential asset classes.