ธุรการบัญชี-จัดซื้อทั่วไป
15,000 - 20,000 บาท / เดือน
job-role

บัญชีและการเงิน

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม 2. ปรับเงินหลังจากที่ผ่านการทดลองงานแล้ว ( พนักงานประจำ ) 3. ปรับเงินพนักงานประจำปี ( พนักงานประจำ ) 4. โบนัสประจำปี 5. การเข้าร่วมงานนอกสถานที่ของบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการทำงาน ภายใต้ระเบียบเบี้ยเลี้ยงพนักงาน และการดูแล ของบริษัท ฯ 6. สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพนักงาน 7. หยุดในวันเกิด ( พนักงานประจำ ) 8. สังสรรค์ร่วมกันภายในองค์กร ( กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ) 9. ทำงานครบทุกๆ 5 ปีจะได้รับทอง 1 บาท ( พนักงานประจำ)
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

  • work experience
    ไม่ต้องการประสบการณ์

รายละเอียดงาน

- เพศ ชาย / หญิง / ... - วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาที่ดี มี Service Mind ในการบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี - ทำงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ - ใช้คอมพิวเตอร์ MS Officer ได้คล่อง - จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี - ทำรายงานรายรับ–รายจ่ายเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและ แสดงสถานะทางการเงิน - ตรวจสอบ, ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ–รายจ่าย - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การประจำปี - มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน และความรับผิดชอบสูง - มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ - สั่งซื้อ และด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ และหลักการบริหารต่างๆ - เรียนรู้เร็วมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน - พร้อมทำงานหนักและรับความกดดันได้ - จัดซื้อ จัดหา สินค้า และบริการ - ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานของพนักงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ - ลดต้นทุนการจัดซื้อ - สรรหา Supplier รายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
อ่านต่อ

ข้อมูลบริษัท

labrador Co.,Ltd
2 อัตรา · 3 สาขา

เราเป็นบริษัท design ที่ทำ product design and manufacturer process.เราขายผ่าน labrador shop และที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ brand ของเราเอง ดูข้อมูลได้ที่ www.labradorfactory.net

อ่านต่อ