ผจก./ผช.ผจก./พนง. บัญชีการเงิน
12,000 - 30,000 บาท / เดือน
job-role

บัญชีและการเงิน

full time job

งานประจำ

5

อัตรา

สวัสดิการ

โบนัส วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าล่วงเวลา เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour) ประกันชีวิต เบี้ยขยัน
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 6 เดือน
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 22 ถึง 45 ปี
 • driving license
  มีใบขับขี่จักรยานยนต์

รายละเอียดงาน

1.สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว 2.ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, เงินเดือน และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้ 3.บริหารจัดการเงินในบัญชีธนาคารให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช็คเด้ง และตรวจสอบ จัดเก็บใบเสร็จรับ-จ่ายเงิน ของลูกค้า ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 4.จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ และประสานงานกับ Auditor เพื่อตรวจสอบ จัดทำสปช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ 5.จัดทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย ภ.พ 30 พร้อมยื่นภ.พ 30 และตรวจสอบ ภงด. 3 , 53 รวมถึงจัดทำ ภงด. 51 ,50 6.ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี และแก้ไข กรณีระบบบัญชี Express มีปัญหา 7.จัดทำค่าใช้จ่ายแยกโครงการที่มูลค่าสูง 9.จัดทำรายงานการเงิน รายงานการบัญชี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสรุปส่งประจำเดือน และประจำปี บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกค่าเสื่อมราคาที่GL 10.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อ่านต่อ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

โครงสร้างพื้นฐาน เขื่อน ถนน