ERP Specialistunsave-jobsave-job
Com7 Public Company Limited
เหลืออีก 2 เดือน

ERP Specialist

30,000 - 60,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  สวัสดิการ
  1.วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
  2.วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)
  3.วันหยุดประจำปี
  4.ประกันสุขภาพกลุ่ม  (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
  5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  7.โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  8.เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
  9.กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี ( งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ )
  10.ตรวจสุขภาพประจำปี
  11.ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
  12.สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
  13.ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
  14.ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  15.พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
  16.Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
  17.ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  18.เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
  19.ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
  20.สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
  21.ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
   

  อ่านต่อ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
  • education
   ปริญญาตรี
  • age
   อายุระหว่าง 25 ถึง 45 ปี

  รายละเอียดงาน

  Responsibility

  Responsibilities and tasks, you may undertake as a D365 FO Function Consultant in the finance or Supply Chain domain:

  1.Requirements Gathering: Collaborating with clients to understand their business needs and requirements. Conducting workshops and interviews to gather information.

  2.Solution Design: Translating client requirements into functional design specifications for the Dynamics 365 finance or Supply Chain module. Configuring the system to meet specific business needs.

  3.System Configuration: Customizing the D365 FO finance or Supply Chain module by configuring various financial components such as general ledger, accounts payable, accounts receivable, cash and bank management, fixed assets, budgeting, and financial reporting. Or configuring various supply chain components such as warehouse, costing method, etc.

  4.Data Migration: Assisting with data migration activities, ensuring the accurate transfer of financial data from legacy systems to Dynamics 365 finance or Supply Chain. Verifying data integrity and conducting reconciliation.

  5.Testing and Training: Creating and executing test plans to ensure the functionality of the finance or Supply Chain module. Conducting user acceptance testing (UAT) and training end-users on system usage and best practices.

  6.Support and Troubleshooting: Providing post-implementation support to end-users, addressing functional issues, and troubleshooting problems. Assisting with system upgrades and enhancements.

  7.Integration and Reporting: Collaborating with technical consultants to integrate Dynamics 365 finance or Supply Chain with other systems or applications. Developing and configuring financial reports using tools like Power BI or SQL Server Reporting Services.

  8.Continuous Improvement: Staying updated with the latest features and functionalities of Dynamics 365 finance or Supply Chain. Providing recommendations for process improvements and optimization to enhance financial management practices.

   

  Requirement

  1.     Bachelor's degree or higher in Computer Science, Information Technology, or related field.

  2.     Understanding of software development life cycle methodologies.

  3.     Good problem-solving and analytical skills.

  4.     Strong communication and interpersonal skills.

  5.     Understanding of Retail Business operation is a plus.

  6.      Good in English is a plus.

  7.      Retail business knowledge is a plus.

  8.      Good in English communication.

   

  Skill
  1.     3 years of experience of consult and support on Microsoft D365 Finance and Operation.
  2.     Accounting/Financial experience a plus or special consideration will be given.

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ซอยคอมเซเว่น บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  129 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ