เจ้าหน้าที่บัญชี (GL)

15,000 - 20,000 บาท / เดือน

job-role

บัญชีและการเงิน

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
 • บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
 • จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
 • ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
 • จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
 • ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
 • จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
 • ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
 • จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน :

 • ปริญญาตรี นักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี-การเงิน  1 – 3 ปี หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และใช้โปรแกรม SAP B1 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษี ตรวจสอบเอกสาร เช็คเงินสด ยื่นภาษี ภงด3, 53
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี, การหัก ณ ที่จ่าย
 • มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานประสานงานกับทุกแผนกได้
 • มีทักษะในการ ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เวลาทำงาน  :       วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.), วันเสาร์ (เวลา 8.30 – 12.30 น.)
สถานที่ทำงาน :    อาคาร Vanilla Moon เขตสาทร, กรุงเทพฯ 
Facebook : JergensThailand
IG: JergensThailand

บริษัท มามี่ จำกัด 
ยูนิต 306 ชั้น 3 อาคารวานิลลามูน 265 ถนนจันทน์ เขตสาทร กทม. 10120

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

วนิลามูน ถนนจันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร

ค้นหางานใกล้เคียง

สุรศักดิ์ สะพานตากสิน งานทั้งหมดจากงานประเภทบัญชีและการเงิน งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท มามี่ จำกัด
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

บริษัท มามี่ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิว Jergens จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย