เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

15,000 - 25,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

สวัสดิการของบริษัท
- โบนัสประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ (สามารถสมัครให้บุตรธิดา หรือคนรักได้ด้วย)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรม พัฒนาความรู้
- ท่องเที่ยวกินเลี้ยงประจำปี
- กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ,โยคะ,แอโรบิค,ชมรมวิ่ง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 % 
- และอื่นๆ

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 2 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุมากกว่า 24 ปี

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 24 ปีขึ้นไป
เพศ ชาย / หญิง
ประการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 1-2 ปีขึ้นไป

ความสามารถพิเศษ
มีทักษะความรู้ในระบบงานบุคคล ,งานธุรการ ,งานฝึกอบรม , มีความรู้กฏหมายแรงงาน .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป รวมถึงเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี

บุคลิกภาพ
1. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี รวมถึง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรในงานต่างๆ ได้
2. มีความเข้าใจ ,รอบรู้ในงาน และปัญหาพนักงานในองค์กรขนาดกลาง - ใหญ่เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบ ,ละเอียด, ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่งานที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
4. มีความกระตือรือร้น ,ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไปได้
6. มีความยืดหยุ่นสามารถปฎิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
2. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
3. จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม
4. กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม
5. ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ
6. รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกการพัฒนาและการประเมินผลฝึกอบรม
7. ดำเนินการด้านการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายใน
8. ดำเนินการฝึกอบรมด้านปฐมนิเทศน์พนักงาน
9. ดำเนินการด้านวิจัยงานบุคคล
10. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
11. ควบคุมและดูแลงานด้านสวัสดิการและสันทนาการบุคคล
12. เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

1741 ถนน จันทน์เก่า แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี. สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด

อ่านต่อ