Credit and Collection Manager
80,000 - 150,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สำนักงานใหญ่)
9. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
10. สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
11. ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
12. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
13. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
14. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
15. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
16. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
17. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
18. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
19. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
20. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
22. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 30 ถึง 45 ปี

รายละเอียดงาน

- บริหาร ดูแลควบคุม พนักงาน และ portfolio ในทีมเพื่อลด NPL ที่รับซื้อหนี้มาจากสถาบัน การเงิน ติดตามลูกหนี้ในการชำระหนี้พร้อมทั้ง เสนอเงื่อนไขและวิธีการแกป้ญหา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

- ให้คำปรึกษากับพนักงาน และดูแลพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน การลดหนี้ NPL ของบริษัทฯ

- พิจารณาความต้องการและปัญหาของลูกหนี้ที่มีผลกระทบกบัธุรกิจของลูกหนี้และทำ ใหเ้กิด ความล่าช้าในการผ่อนชำระหนี้ 

- เจรจาต่อรองกับลูกหนี้ในการมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีคุณสมบัติตรงตามความพึงพอใจ ของลูกค้า 

- วิเคราะห์และมุ่งมั่น ในเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้าและองค์ประกอบอื่นๆ 

- วางแผนและมองหากลยุทธ์ในการเจรจา และมองหาทางเลือกที่เหมาะสม เหมาะกับสภาพ ปัจจุบันและสถานการณ์ 

- ติดตามการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

- เข้าบอร์ดเพื่อเสนอเงื่อนไขการเจรจาจากลูกหนี้เพื่อการขออนุมัติการปิดบัญชีการปรับปรุงโครงสร้าง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Com7 Public Company Limited
12 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

อ่านต่อ